Grupa ZARMEN
ul. Stefana Batorego 17, 41-506 Chorzów
telefon
+48 32 783 49 87

Slider

Kontakt

Siedziba

ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa


Miejsce prowadzenia działalności i adres korespondencyjny

ul. Stefana Batorego 17,
41-506 Chorzów

  • tel. +48 32 783 49 87
  • email: biuro@zarmen-energia.pl

NIP

5272737533

REGON

361611356

KRS

0000560121
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer konta

Bank Pekao: 94 1240 3103 1111 0010 7622 9265