Grupa ZARMEN
ul. Stefana Batorego 17, 41-506 Chorzów
telefon
+48 32 783 49 87

Slider

Koncesja

Polska

Zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce obrót energią elektryczną wymaga posiadania koncesji. Zarmen Energia Sp. z o. o. funkcjonuje w oparciu o Koncesję Nr OEE/11249/38615/W/DRE/2017/BT z dnia 9 czerwca 2017 roku. Koncesja obowiązuje od 9 czerwca 2017 do 31 grudnia 2030 roku.

Czechy

Dnia 30 listopada 2017 na mocy orzeczenia Urzędu Regulacji Energetyki w Republice Czeskiej uznano licencję Spółki Zarmen Energia na handel energią elektryczną w Czechach. Dokument został zarejestrowany pod numerem Sp.zn.LIC 12370/2017-ERU C.j. 12370/9/2017-ERU. Licencja została przyznana na 5 lat.