Grupa ZARMEN
ul. Stefana Batorego 17, 41-506 Chorzów
telefon
+48 32 783 49 87

Slider

Informacje o Spółce

Zarmen Energia Sp. z o.o. powstała 1 marca 2017 r. w odpowiedzi na obecne i przyszłe potrzeby GRUPY ZARMEN w zakresie energetyki. Spółka zajmuje się hurtowym handlem energią elektryczną i instrumentami powiązanymi. Swoją działalność koncentruje na rynku polskim oraz na rynkach państw ościennych – w początkowym okresie w Niemczech i w Republice Czeskiej. Hurtowy handel energią elektryczną realizowany jest na rynku giełdowym (RYNEK TERMINOWY, SPOT i INTRADAY) oraz na Rynku Bilansującym w Polsce.

Dodatkowym obszarem biznesowym spółki jest pełnienie roli podmiotu odpowiedzialnego za optymalizację gospodarki energetycznej dla obecnych i przyszłych aktywów handlowych GRUPY ZARMEN. Spółka zatrudnia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, zarówno zarządzającą działalnością handlową, jak i realizującą działania handlowe i zarządzania portfelem. Osoby te posiadają wieloletnie doświadczenie na rynku energii elektrycznej, są licencjonowanymi maklerami giełd towarowych (licencja KNF) oraz posiadają doświadczenie maklerskie i handlowe w zakresie rynku hurtowego i zarządzania portfelem.

Priorytetem dla Spółki jest jej stabilny rozwój, wzrost kompetencji rynkowych oraz osiągnięcie takiego zakresu aktywności biznesowej i skali działalności, aby w sposób optymalny i bezpieczny realizować od strony handlowej zamierzenia biznesowe GRUPY ZARMEN w zakresie energetyki. Spółka kierować się będzie profesjonalizmem oraz innowacyjnym podejściem do prowadzonej działalności.