Grupa ZARMEN
ul. Stefana Batorego 17, 41-506 Chorzów
telefon
+48 32 783 49 87

Slider

Zamiar połączenia ZARMEN ENERGIA Sp. z o.o. i ZARMEN GPP Sp. z o.o

27 kwietnia 2020

Zamiar połączenia Spółek ZARMEN ENERGIA Sp. z o.o. i ZARMEN GPP Sp. z o.o. stanowi jeden z zasadniczych elementów koncepcji reorganizacji Grupy Kapitałowej ZARMEN. Celem połączenia jest optymalizacja kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej, uproszczenie jej struktury, a także dostosowanie tej struktury do zadań wynikających z obecnej strategii Grupy Kapitałowej ZARMEN. 
 
Obydwie Spółki działają w ramach segmentu Energia Elektryczna, co pozwoli, w wyniku połączenia uzyskać efekty synergii poprzez konsolidację działań w branży energetyki zawodowej i wypracowanie wspólnej oferty. Ponadto nastąpi optymalizacja działalności operacyjnej poprzez zarządzanie jednym podmiotem i efektywne wykorzystanie zasobów Spółek.
 
Z zastrzeżeniem wymogu podjęcia przez Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników każdej ze Spółek odpowiednich uchwał, Spółki uzgadniają, że połączenie zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w niniejszym Planie Połączenia.

Plan połączenia.pdfwszystkie aktualności